วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือการสร้างบ้านของชุมชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่สมัยโบราณมักเลือกทำเลที่ตั้งอยู่ตามที่ราบลุ่มที่มีแม่สำคัญ ๆ ไหลผ่าน เช่น แม่น้ำโขง แม่น้ำมูล แม่น้ำชี แม่น้ำสงคราม ฯลฯ รวมทั้งอาศัยอยู่ตามริมหนองบึง ถ้าตอนใดน้ำท่วมถึงก็จะขยับไปตั้งอยู่บนโคกหรือเนินสูง ดังนั้นชื่อหมู่บ้านในภาคอีสานจึงมักข้นต้นด้วยคำว่า "โคก โนน หนอง" เป็นส่วนใหญ่

ลักษณะหมู่บ้านทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนั้นมักจะอยู่รวมกันเป็นกระจุก ส่วนที่ตั้งบ้านเรือนตามทางยาวของลำน้ำนั้นมีน้อย ผิดกับทางภาคกลางที่มักตั้งบ้านเรือนตามทางยาว ทั้งนี้เพราะมีแม่น้ำลำคลองมากกว่าหนุ่มสาวชาวอีสานเมื่อแต่งงานกันแล้ว ตามปกติฝ่ายชายจะต้องไปอยู่บ้านพ่อตาแม่ยาย ต่อเมื่อมีลูกจึงขยับขยายไปอยู่ที่ใหม่เรียกว่า "ออกเฮือน" แล้วหักล้างถางพงหาที่ทำนา ดังนั้น ที่นาของคนชั้นลูกชั้นหลานจึงมักไกลออกจากหมู่บ้านไปทุกที และเมื่อบริเวณเหมาะสมจะทำนาหมดไป เพราะพื้นที่ราบที่มีแหล่งน้ำจำกัด คนอีสานชั้นลูกหลานก็มักชวนกันไปตั้งบ้านใหม่อีก หรือถ้าที่ราบในการทำนาบริเวณใดกว้างไกลไปมาลำบาก ก็จะชักชวนกันไปตั้งบ้านใหม่ใกล้เคียงกับนาของตน ทำให้เกิดการขยายตัวกลายเป็นหมู่บ้านขึ้น

การแพทย์พื้นบ้านภาคอีสาน

โดยภาพรวมการแพทย์พื้นบ้านภาคอีสาน เป็นกระบวนการรักษาที่เกิดจาก การผสมผสานระหว่างปัจจัยต่างๆ เช่นสภาพภูมิศาสตร์ กระบวนการทาง วัฒนธรรม ซึ่งนำไปสู่การทดลอง การเรียนรู้ และการถ่ายทอดในกลุ่มของตน ใช้ทั้งวิธีการรักษาแบบธรรมชาติ ไสยศาสตร์และพุทธศาสตร์ร่วมกัน
สาเหตุการเจ็บป่วยในโลกทัศน์ของชาวอีสานมีความคล้ายคลึงกับทางภาค เหนือคือ

๑. ความเจ็บป่วยเกิดจากขวัญ
๒. ความเจ็บป่วยเกิดจากผี
๓. ความเชื่อเรื่องความสมบูรณ์ของร่างกาย

หมอพื้นบ้านของภาคอีสาน มี๒ ประเภทคือ
๑. หมอรักษาโรคที่เกิดจากสิ่งที่ เหนือธรรมชาติ
๒. หมอรักษาโรคที่มีสาเหตุเกิด มาจากธรรมชาติ


ผักอีฮีน
ชื่อทั่วไป : ผักขาเขียด

ชื่อไทย : นิลุบล ผักอีฮีน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Monochoria vaginalis (Burm.f.) Presl.

ชื่อวงศ์ : PONTEDERIACEAE

ประเภท : ไม้น้ำ

ประเภท/ชีพจักร : ใบกว้าง/อายุปีเดียว

ลักษณะเด่น : ก้านใบและใบคล้ายขาเขียดลักษณะทั่วไปคล้ายผักตบชวา

ส่วนขยายพันธุ์ : เมล็ด

สภาพที่เหมาะสม : ดินชื้นแฉะหรือน้ำขัง

นิเวศนาข้าวที่ระบาด : นาดำและนาหว่านน้ำตม

ลักษณะวิสัย :
ผักขาเขียดเป็นไม้น้ำจำพวกผักตับ มีลักษณะเหมือนผักตบไทยแต่มีขนาดเล็กกว่า ใบเรียวยาว
เกิดตามที่มีน้ำขัง เป็นพืชสะเทินน้ำสะเทินบกอายุฤดูเดียว ชอบขึ้นในที่น้ำท่วมขังตื้น ๆ เช่น
ในนาข้าว ใบเป็นใบเดี่ยวมีรูปร่างหลายแบบตั้งแร่รูปแคบยาวคล้ายหอก จนถึงรูปไข่ปลายใบแหลม
ฐานใบเป็นรูปหัวใจ ใบสีเขียวเข้มเป็นมัน แตกแบบสลับกันเป็น แถบก้านใบยาวโคนก้านแผ่ออกเป็นกาบ ดอกออกเป็นช่อตั้งตรง มีดอกย่อย 2-5 ดอก กลีบดอกสีม่วง มี 6 กลีบ มีเมล็ดมาก


ประโยชน์ :
ทางอาหาร - ดอกอ่อนและก้านใบรับประทานได้


ทางยา - ใบ คั้นเอาน้ำดื่มแก้ไอ ขับปัสสาวะ ตำพอกฝี

สมุนไพรภาคอีสาน - เทียนตาตั๊กแตน

เทียนตาตั๊กแตน


ชื่ออื่นๆ: เทียนข้าวเปลือก เทียนตาตั๊กแตน(ภาคกลาง)ผักชี(ขอนแก่น เลย)
ผักชีตั๊กแตนผักชีเทียน(พิจิตร)ผักชีเมือง(น่าน)

ชื่อวิทยาศาสตร:์ Anethum graveolens L.

วงศ์: UMBELLIFERAE

ชื่อสามัญ: Dill

ลักษณะ:
พืชล้มลุกมีอายุ 1-2 ปี ลำต้นเรียบและตรง มีรูกลวงตลอดความยาว ใบประกอบแบบขนนก ดอกเป็นช่อออกจากฐานเดียวกัน
กลีบดอกโค้งเข้า ปลายกลีบมีหยักเว้า ผลรูปรี มีขอบนูนขึ้นมาเป็น 3 แนวที่ด้านหลังเมล็ด
สรรพคุณ:
ขับลม บำรุงกำลัง แก้เส้นศูนย์กลางท้องพิการ แก้ชีพจรอ่อนหรือพิการ แก้นอนสะดุ้งผวา แก้เสมหะพิการ แก้กำเดา
ยาพื้นบ้าน : ทั้งต้น ผสมผักชีลาวทั้งต้น ต้มน้ำดื่มแก้หวัด ตำรายาไทยใช้ ผล บำรุงกำลัง ขับลม เส้นท้องพิการ แก้นอนสะดุ้ง คลุ้มคลั่ง

สมุนไพรพื้นเมืองภาคอีสาน - คิวนิน

ควินิน
ชื่ออื่น: ขี้นิน ผักควินิน (ภาคอีสาน) คิวนิน (ภาคกลาง) สะเดาอินเดีย

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์:
ต้น ไม้ยืนต้นอายุหลายปี สูง 8-12 เมตร แตกกิ่งแขนง เปลือกต้นมีสีน้ำตาลแกมเทา
ใบ ใบประกอบแบบขนนกลักษณะและการเรียงตัวเช่นเดียวกับสะเดาบ้านแต่ใบสีเขียวแก่ หนาเป็นมันวาว ใบย่อยโค้งเป็นรูปเคียวกว้าง 2-3 ซม. ยาว 4-6 ซม. ใบหยักเป็นคลื่นขอบใบจัก
ดอก สีขาว ดอกเป็นช่อออกตามปลายกิ่ง
ผล ผลค่อนข้างกลม เมื่อสุกจะมีสีเหลือง มีกลิ่นหอม
เมล็ด เมล็ดเรียว สีขาวขุ่น หนึ่งผลมีเมล็ดเดี่ยว

การขยายพันธุ์: เมล็ด

การใช้ประโยชน์
ทางอาหาร ขมกว่าสะเดา ใบอ่อนนำมาลวกเผาไฟ กินกับลาบ ป่น ก้อย แจ่ว ส้มตำ
ทางยา ใบ แก่น ต้มใช้เป็นยาแก้ไข้มาลาเรีย ใบใช้เป็นยาฆ่าแมลง ใบต้มแก้โรคเบาหวาน
ดอกแก้พิษโลหิตกำเดา แก้ริดสีดวงในลำคอ ผลรสขมเย็นบำรุงหัวใจไม่เต้นเป็นปกติ
การใช้สอยอื่น ทำเฟอร์นิเจอร์ เสาบ้านhttp://natureherbel.awardspace.com/kwinin.html